Tack för detta året

Året 2023

Ett framgångsrikt år hos Niwa Entreprenad

2023 går mot sitt slut och vi på Niwa Entreprenad ser med stolthet tillbaka på de prestationer vi har uppnått tillsammans under året genom våra projekt. Vi har framgångsrikt slutfört flera projekt runt om i Värmland.

Våra avslutade projekt 2023

Innan sommarsemestern överlämnade vi nycklarna till PL’s Fordonsservice efter att ha påbörjat och avslutat projektet mellan februari och juni. Niwa Entreprenad tog på sig uppdraget att bygga en totalentreprenad åt PL’s Fordonsservice AB, vilket resulterade i en verkstadslokal med lackeringsboxar för både lastbilar och personbilar

Därefter genomförde vi byggandet av en personalbyggnad med garage och tillhörande tvätthall i Hällefors. Projektet påbörjades i januari samma år och blev färdigställt i början av september.

Senare i september var projektet åt Arnessons Betongborrning färdigställt. De flyttade hela sin verksamhet till Illanda Industriområde. Vi startade projektet i  slutet av 2022 och efter mindre än ett år var bygget äntligen färdigt. En byggnad som resulterade i 1700 kvadratmeter stort.

Vi utförde även en utförandeentreprenad åt Obos Fastigheter i Älvenäs, Vålberg. Nycklarna överlämnades i slutet av november och det nya LSS-boendet står nu färdigt. Slutresultatet består av sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Pågående projekt
Under 2023 fick vi även på Niwa Entreprenad i uppdrag att bygga en totalentreprenad åt Fondprodukter. Projektet kommer bestå av en utbyggnad av deras lagerlokal som befinner sig på Illanda industriområde. Byggnaden kommer bli 850 kvm större och byggnaden är snart färdigställt.

Under våren 2023 inledde vi arbetet med en totalentreprenad för att bygga en industribyggnad åt företaget JSpec. Projektet förväntas vara  färdigt till sommaren 2024, och gjutningen av husgrunden genomfördes i slutet av oktober. Byggnaden är lokaliserad på industriområdet i Bråtebäcken i Karlstad.

Slutligen tecknade vi ett avtal med Lindholms Fastighetsbolag för att genomföra en totalentreprenad åt CWM Carlstad. Projektet, beläget på Bråtebäckens Industriområde, påbörjade gjutningen av husgrunden i slutet av november. Det förväntas vara färdigt i maj 2024 och kommer inkludera en ny produktionslokal samt kontorsutrymmen.

På vår Byggservice-avdelning har vi även där haft ett framgångsrikt år. Vi har hanterat allt från lägenhetsrenoveringar på Herrhagen till takbyte i Säffle. Dessutom har vi under året vunnit fleråriga kontrakt med bland annat Karlstads kommun och Stiftelsen Karlstadhus.

Tack för oss!

Till sist vill vi tacka alla våra medarbetare, leverantörer, samarbetspartners och kunder för det fantastiska året. Vi ser med spänning fram emot 2024 och önskar en god jul och gott nytt år.

För att fortsätta följa vårt arbete under 2024, är ni välkomna att följa oss på våra sociala medieplattformar och besöka vår hemsida för att se våra andra pågående projekt: https://niwa.se/projekt/  Facebook