Nya kontors- och verkstadslokaler på Ilanda Industirområde 

Ett nytt kontors- och verkstadskomplex kommer att ta form på Ilanda Industirområde med planerad inflyttning hösten 2022. Då byggnationen inte är påbörjad finns det goda möjlighet för dig som potentiell hyresgäst, eller köpare av hela fastigheten att vara med och påverka utformningen efter era behov. Den befintliga ritningen är ett förslag på en fastighet motsvarande 1.700 kvm med två infarter för rundkörning och goda möjligheter för uppställning av maskiner och fordon. 

Är du i behov av nya lokaler i ett tidigt skede önskar vara med och påverka utformningen – kontakta oss!

Planerad inflyttning: hösten 2022 

AdressRådalsvägen 2, Ilanda Industirområde Karlstad 

Kontakt: Per-Erik 070-600 89 00