BYGGSERVICE

NIWA BYGGSERVICE

Byggservice är Niwa Entreprenads senaste avdelning och startades hösten 2022. Vår nya avdelning arbetar med försäkringsbolag, bostadsbolag samt även med privatkunder.

Niwa Byggservice erbjuder dig som kund allt från lägenhetsrenovering, till takläggning eller försäkringsarbeten. 

Renovering

Renovering

Takläggning

Takläggning

Försäkringsarbeten

Försäkringsarbeten

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta Joakim

Joakim Axelsson

Projektchef
varför ska du välja oss?

Våra styrkor

heltäckande tjänster

Vi på Niwa erbjuder heltäckande tjänster inom bygg. För oss är det viktigt att du som kund får en lösning som passar dig och din verksamhet, därför erbjuder vi tjänster både inom utförande och projektering. Då vi ingår en större byggkoncern så har vi även möjlighet att åberopa större kapacitet från systerbolagen vid större entreprenader.

trygg partner

Projekt inom byggbranschen kräver erfarenhet, kunskap och samordning. Det kan vi erbjuda dig som kund. Med många år i branschen så har vi en gedigen erfarenhet där vi finner lösningar som ger bästa slutresultat. Detta tillsammans med vår breda kompetens gör oss till en trygg partner som vet vad det innebär att hantera allt ifrån små till stora projekt

hög flexibilitet

Vi är ett bolag med korta och snabba beslutsvägar och vår företagsstruktur tillåter oss att snabbt anpassa oss till rådande omständigheter. Genom vår breda kompetens inom bygg är vi är lyhörda för dina behov och hanterar förändringar med hög flexibilitet. För oss är det viktigt att våra kunder upplever att det är enkelt att jobba tillsammans med oss. 

"Bred kunskap i en stor koncern."

Gedigna lösningar

Vi på Niwa Byggservice sätter alltid kunden i första hand och vi vill att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att leverera högkvalitativa resultat i god tid och inom budget, samtidigt som vi strävar efter att överträffa kundens förväntningar.

Oavsett om det handlar om små eller stora projekt, är Niwa Byggservice redo att ta sig an era byggbehov med både stort engagemang och professionalism.