BYGG

Vi erbjuder

Totalentreprenader inom bygg

Vid en totalentreprenad inom bygg räknar vi fram en totalkostnad utifrån det förfrågningsunderlag som beställaren levererat. Detta är mycket vanligt tillskillnad mot markentreprenader som ofta är utförandeentreprenader.

I totalentreprenader ingår även uppdraget att ta fram dom handlingar som krävs för entreprenaden, vilket även innebär att det är vi som har ansvaret för dom lösningar som vi projekterat fram.

Vår byggavdelning har lång erfarenhet av bygglösningar vid byggnation av större industri eller offentliga byggnader.

bygg

Grundläggning

Grundläggning

Vår betongavdelning har stor erfarenhet från dom flesta betongarbeten. Vi utför allt från grundläggning för bostadshus till större betongarbeten som broar.

Industri & kontor

Industri & kontor

Sedan vi startade byggavdelningen så har vi redan byggt kontorslokaler och industrihallar. Arbetsledningen har sedan tidigare erfarenheter av detta.

Offentliga byggnader

Offentliga byggnader

Vid offentliga upphandlingar ställs stora krav på kvalité och dokumentation av byggnationer. Vi har erfarenheten och rätt kontakter för detta. På referenslistan finns redan flera sporthallar åt kommuner.

Så jobbar vi

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta Fredrik

Fredrik Werner

projektledare & kalkyl
Fredrik Werner
varför ska du välja oss?

Våra styrkor inom bygg

heltäckande tjänster

Vi på Niwa Entreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom bygg. För oss är det viktigt att du som kund får en lösning som passar dig och din verksamhet, därför erbjuder vi tjänster både inom både utförande och projektering. Då vi ingår i en större byggkoncern så har vi även möjlighet att åberopa större kapacitet från systerbolagen vid större entreprenader.

trygg partner

Projekt inom bygg kräver erfarenhet, kunskap och samordning. Det kan vi erbjuda dig som kund. Med många år i branschen så har vi en gedigen erfarenhet där vi finner lösningar som ger bästa slutresultat. Detta tillsammans med vår breda kompetens gör oss till en trygg partner, som vet vad det innebär att hantera allt ifrån små till stora projekt.

hög flexibilitet

Vi är ett bolag med korta och snabba beslutsvägar och vår företagsstruktur tillåter oss att snabbt anpassa oss till rådande omständigheter. Genom vår breda kompetens inom bygg är vi är lyhörda för dina behov och hanterar förändringar med hög flexibilitet. För oss är det viktigt att våra kunder upplever att det är enkelt att jobba tillsammans med oss. 

"Bred kompetens i ett stort kontaktnät."

erbjudande

Solida byggen med en stark grund

Då vi härstammar från marksidan inom bygg så har vi en bra förutsättning för att skapa en stabil och hållbar byggnation. Med nyanställningar och befintliga kompetens så har vi nu lagt grunden för en robust byggkoncern som även utför byggnationer ovan mark. Kontakt oss gärna för frågor vid byggnationer, vi har både moderna verktyg, och kompetens för att utföra allt från sporthallar till industrikontor.

bygg