VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder heltäckande

Tjänster inom byggnation

Inget projekt som vi arbetar med är för litet eller för stort för oss. Vi har både erfarenheten och kontakterna för att driva ett projekt effektivt och med ett bra slutresultat.  Sedan 2017 utför vi numera byggentreprenader med vår nya byggavdelning. Detta med huvudinriktning på större byggnationer så som sporthallar, skolor och industrilokaler.

År 2022 har ännu en ny avdelning tillkommit till vår verksamhet, nämligen byggserviceavdelningen.

Våra tjänster riktar sig främst mot den offentliga sektorn och företag, men vi hjälper även till i privata projekt vid mån av tid. 

våra områden inom

Bygg

Grundläggning

Vår betongavdelning har stor erfarenhet från de flesta betongarbeten. Vi utför allt från grundläggning för bostadshus för företag till större betongarbeten som broar.

Industri & kontor

Med lång erfarenhet av att bygga industrihallar och kontorslokaler tar vi oss av uppdrag från olika bransch- och sektorsindelningar.


Offentliga byggnader

Vid offentliga upphandlingar ställs stora krav på både kvalité och dokumentation av byggnationer. På referenslistan finns redan flera sporthallar, bostäder och industribyggnader.