VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder heltäckande

Tjänster inom mark och anläggning samt bygg

Inget projekt som vi åtar oss är för litet eller för stort för oss. Vi har både erfarenheten och kontakterna för att driva ett projekt effektivt och med ett bra slutresultat. Sedan starten har markentreprenader varit i fokus för oss, men sedan 2017 så utför vi numera även byggentreprenader med vår nya byggavdelning. Detta med huvudinriktning på större byggnationer så som sporthallar, skolor och industrilokaler.

Våra tjänster riktar sig främst mot den offentliga sektorn och företag, men vi hjälper ibland till i privata projekt vid mån av tid. 

Tjänster NIWA
våra tjänster inom

Mark och anläggning

Stenarbeten

Vi utför stenarbeten året runt med våra heltidsarbetande stensättare. Vi har lång erfarenhet av stenarbeten allt från natursten till betongsten.

VA-arbeten

Niwa Entreprenad utför dom flesta arbeten inom vatten & avlopp. Det kan vara allt från kommunala VA-arbeten till enskilda avlopp.

MArkarbeten

Schakt och fyll behövs i alla projekt, en otjänlig mark kan ge stora problem om detta inte sköts rätt. Projektering och masshantering är viktiga parametrar så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.
våra områden inom

Bygg

Grundläggning

Vår betongavdelning har stor erfarenhet från dom flesta betongarbeten. Vi utför allt från grundläggning för bostadshus till större betongarbeten som broar.

Industri & kontor

Sedan vi startade byggavdelningen så har vi redan byggt kontorslokaler och industrihallar. Arbetsledningen har sedan tidigare erfarenheter av detta.

Offentliga byggnader

Vid offentliga upphandlingar ställs stora krav på kvalité och dokumentation av byggnationer. Vi har erfarenheten och rätt kontakter för detta. På referenslistan finns redan flera sporthallar åt kommuner.