Husgrunder Gränna

Projektfakta

Uppdrag: Grunder Gränna

Projektform: Fast pris

Kund: Götenehus Slutkund: Junehem

Region: Jönköping

Omsättning: Ca 3,9 Mkr

Projektledare: Henrik Axelsson

Grunder & VA-system

Husgrunder – Gränna

I Ölmstad i Jönköping håller sex stycken parhus med utemiljö åt Junehem att ta form. Vi på Niwa Entreprenad AB bygger VA-system till husen, gräver ner el och fiber samt monterar husgrunderna.

Junehem har valt att bygga prisvärda lägenheter ihop med Götenehus AB/Niwa för att utvidga sitt utbud på boenden i Ölmstad. Totalt blir det 6 parhus med totalt 12 lägneheter. I området ska sedan asfalt, plattor och gräsytor med buskar och träd att göras i ordning.