Idrottsarena - Munkfors

Projektfakta

Uppdrag: Mark & Byggnation

Projektform: Totalentreprenad

Kund: Munkfors Kommun

Region: Munkfors

Omsättning: 26 Mkr

Projektledare: Anders Landergren

Mark & Byggnation

Idrottsarena – Munkfors

Under 2018 fick vi vår första idrottshall åt Munkfors Kommun. Ett komplext bygge som vi var totalentreprenörer över under 2 år.