Parkeringshus vid Karlstads sjukhus

Projektfakta

Uppdrag: Mark nytt parkeringshus CSK

Projektform: Partnering

Kund: Byggdialog

Region: Värmland

Omsättning: Mark 5Mkr Tot 50Mkr

Projektledare: Mark Per-Olov Åström

Markarbeten och ytskiktsarbeten

Parkeringshus – Karlstad

Vi utför markarbeten för grundläggning samt ytskiktsarbeten för det nya parkeringshuset vid Karlstads Centralsjukhus. Sammanlagt bygger vi ca 300 nya parkeringsplatser.

Varje år besöker ca 360 200 patienter sjukhusets olika mottagningar, vilket har gjort att parkeringsplatser idag är en bristvara dagtid vid huvudingångens sida. Syftet med projektet är att öka antalet parkeringar för besökare genom att bygga ett parkeringshus. Därav kommer ca 100 platser att tas bort för att sedan kunna bygga ca 300 nya. Vi på Niwa Entreprenad arbetar med markarbetet samt ytskiktsarbetet.