MARK OCH ANLÄGGNING

Vi erbjuder entreprenader

Mark och anläggning

Niwa Entreprenad erbjuder dig som kund totallösningar inom mark och anläggning, allt från gräsmattor till stora vägprojekt.

Vi har funnits på marknaden sedan 1954 då vi byggde bergrum samt tunnlar i berg. På 1970 talet byggde vi Uddevallavarvet. Vi har lång erfarenhet och kunskap vilket underlättar för dig som kund. Vi tar hand om hela entreprenadförloppet från projektering till färdig produkt.

mark och anläggning NIWA

Markarbeten

Markarbeten

Schakt och fyll behövs i alla projekt, en otjänlig mark kan ge stora problem om detta inte sköts rätt. Projektering och masshantering är viktiga parametrar så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.
 
 

VA - Arbeten

VA - Arbeten

Niwa Entreprenad utför de flesta arbeten inom vatten och avlopp. Det kan vara allt från kommunala VA-arbeten till enskilda avlopp.
 
 

Stenarbeten

Stenarbeten

Vi utför stenarbeten året runt med våra heltidsarbetande stensättare. Vi har lång erfarenhet av stenarbeten allt från natursten till betongsten. 
 
 

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta Henrik

Henrik Axelsson

projektledare & kalkyl
Henrik Axelsson
varför ska du välja oss?

Våra styrkor inom mark och anläggning

heltäckande tjänster

Vi på Niwa erbjuder heltäckande tjänster inom mark och anläggning samt bygg. För oss är det viktigt att du som kund får en lösning som passar dig och din verksamhet, därför erbjuder vi tjänster både inom utförande och projektering. Då vi ingår en större byggkoncern så har vi även möjlighet att åberopa större kapacitet från systerbolagen vid större entreprenader.

trygg partner

Projekt inom mark och anläggning kräver erfarenhet, kunskap och samordning. Det kan vi erbjuda dig som kund. Med många år i branschen så har vi en gedigen erfarenhet där vi finner lösningar som ger bästa slutresultat. Detta tillsammans med vår breda kompetens gör oss till en trygg partner som vet vad det innebär att hantera allt ifrån små till stora projekt.

hög flexibilitet

Vi är ett bolag med korta och snabba beslutsvägar och vår företagsstruktur tillåter oss att snabbt anpassa oss till rådande omständigheter. Genom vår breda kompetens inom mark och anläggning är vi är lyhörda för dina behov och hanterar förändringar med hög flexibilitet. För oss är det viktigt att våra kunder upplever att det är enkelt att jobba tillsammans med oss. 

"Bred kunskap i en stor koncern."

erbjudande inom mark och anläggning

Gedigna lösningar

Markarbeten skall bestå då teknikval och lösningar enbart baserat på pris kan bli dyrt på lång sikt. Vi utför robusta och beständiga anläggningar med rätt material- och utförandeval som består genom flera generationer.

mark och anläggning NIWA
projekt

Projekt inom mark och anläggning