Våra projekt under 2023

2023 ett spännande år

I år har vi på Niwa Entreprenad många roliga projekt att ta oss an. Med tanke på alla dessa projekt som kommer ske tänker vi därför presentera fem olika projekt som kommer att startas upp under 2023. De fem olika projekten som kommer att genomföras är belägna runt om i Värmland.

Ett av de största projekten som görs under 2023 är åt Arnessons Betongborring. Företaget kommer att flytta hela sin verksamhet till Ilanda industriområde. Sten & Vägarbeten står för markanläggningen och Niwa Entreprenad för totalentreprenaden gällande byggstationen. Fastigheten kommer vara 1700 kvadratmeter och med flera våningar. Bygget beräknas vara klart under slutet av 2023, något vi kommer uppdatera om kontinuerligt.

Under 2023 kommer vi till våren starta ett projekt åt företaget JSpec. Niwa Entreprenad kommer utföra en totalentreprenad i en form av en industribyggnad. JSpec är verksamma inom biltillbehörsbranschen och byggnaden kommer vara belägen i industriområdet Bråtebäcken i Karlstad. Detta bygge beräknas vara färdigt till sommaren 2024.

Niwa Entreprenad kommer även påbörja ett bygge nu i januari i Älvenäs, Vålberg. Detta bygge kommer vara ett LSS boende. Markarbetet är redan i full gång av Sten & Vägarbeten och projektet förväntas vara klart hösten 2023. Projektet omfattar sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och byggs åt företaget Obos Fastigheter.

I Hällefors kommer Niwa Entreprenad bygga en personalbyggnad med garage och tillhörande tvätthall. Projektet kommer starta igång nu i januari och kommer att vara färdig beräknad till sommaren.

Ett till projekt som kommer att prägla 2023 är ett projekt för PL´s Fordonsservice AB, belägen på Ilanda industriområde. Niwa Entreprenad kommer utföra en totalentreprenad som kommer bestå av en verksamhetslokal med lackeringsboxar för lastbilar och personbilar. Uppstart för projektet är påbörjad och bygget förväntas vara klart till juni 2023.

Vi ser fram emot ett spännande år med massa nya olika projekt. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för att få se mer och för att följa de olika projekt vi håller på med under året.