Riktlinjer Coronavirus
Sten & Vägarbeten, NIWA, Svea H

Riktlinjer Coronavirus

Undvik att smitta

– Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
– Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
– Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
– Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Om du varit utomlands

– Har ni varit inom ett riskområde eller bland mycket människor på flygterminaler osv så ber vi er att inte återvända till arbetet utan att först känna av om ni känner eventuella symptom.
– Vi önskar att ni omedelbart kontaktar personalansvarige Daniel Frykenlind innan ni återgår till arbetet för vidare konsultation. Det tar cirka 3 – 12 dagar innan smittan bryter ut i kroppen, vilket betyder att man inte känner av den på en gång.

Om du misstänker att du kan vara smittad

– Om du misstänker att du fått viruset bör du söka vård omgående. Ring alltid först 1177 för att få råd om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka in direkt till en mottagning.
Infektionen ger oftast milda förkylningssymptom, hosta, halsont och feber.
I undantagsfall kan dock allvarligare sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa, men då framförallt hos de med hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.
Coronaviruset kan orsaka svår nedre luftvägsinfektion med komplikationer i flera organ, bland annat njursvikt.

Avrådan från Resor

– Alla resor som UD presenterar på sin hemsida avråds strikt att resa till. Dessa är bland annat Kina, Italien, Iran och Sydkorea. Denna lista uppdateras allteftersom, och bör därför ses igenom noga innan man bestämmer sig för att resa.
-Vi inom ledningen för Svea H vill rikta en uppmaning till samtliga som jobbar inom gruppen. Vi avråder skarpt att inte åka till ovannämnda länder även om ni har bokat in en resa dit. Om ni har funderingar kring att boka resa så ber vi er att granska noga om valet av plats är rätt och om ni kan tänkas resa en annan tidpunkt när läget är så pass kritiskt som det är.

Om du ska utomlands

– Om du ska utomlands ber vi dig att gå in på www.swedenabroad.se/svensklistan/ för att lämna uppgifter till UD eller ambassaden för att kunna kontakta

Hör av dig till oss om du har några funderingar eller frågor kring hur vi hanterar Coronaviruset på NIWA.