Idrottshall Dals Långed
Totalentreprenad

Ny idrottshall i Dals Långed blir Niwas största projektet inom bygg

När Bengtsfors Kommun bygger ny idrottshall står Niwa Entreprenad AB för totalentreprenaden. Byggnaden på omkring 1800 kvadratmeter omfattar en fullstor inomhushall.

Idrottshallen med läktare för ca 220 personer, 5 omklädningsrum samt en cafeteria kommer återge eleverna en idrottshall, ortsborna och föreningslivet en lokal att utöva sina verksamheter i. Byggnaden som är i anslutning till Ekhagsskolan kommer att få två huvudentréer – en med direkt koppling till skolgården och den andra för övriga föreningsaktiviteter.

Ettårigt projekt

Bygget är Niwas största projekt på byggfronten. Den totala omsättningen på 35 miljoner kronor ska återuppbygga idrottshallen i Dals Långed efter branden för två år sedan. Tillsammans med andra entreprenader, däribland vårt systerbolag Sten & Vägarbeten AB – som utför allt markarbete, arbetar vi för att det färdiga resultatet ska stå klart till våren 2021.

– Det är jättestort för byggavdelningen att vi fått detta förtroende. Vi jobbar hela tiden för att utveckla verksamheten genom att ta in personal, både på tjänstemannasidan och yrkesarbetare för att kunna ta oss an flera stora projekt i framtiden, Fredrik Werner arbetschef Niwa Entreprenad AB.

Korslimmat trä – ett förnybart material 

Med en betongplatta som grund byggs stommen i trä med innerväggar bestående av bland annat CL-trä. Det korslimmade träet är både ett förnybart och miljövänligare material, samtidigt som det är visuellt tilltalande. Intill den övre entrén kommer även en hiss att installeras för att kunna ta sig från entrévåningen ner till planvåningen.

Då idrottshallen är ritad för att vara placerad på i en slänt innebär det ovanliga markförhållanden. Sammanlagt har vi schaktat 8 000 kubikmeter massa för att göra plats för den nya hallen.

Lärorikt och utmanande

Då stora delar av bygget omringas av en skolgård och kraftig terräng gör det arbetsplatsen något mer utmanande. I och med den begränsade arbetsytan har vi fått hitta lösningar på olika delar vad gällande bland annat logistiken. För att lösa förvaring och transportering av material in till området används mer kranar och liftar än vanligt. Och inte minst är säkerheten viktig då det förekommer barn utanför området.

– Då vi befinner oss på en skolgård finns det en arbetsmiljö med säkerhetsmässiga utmaningar. Men det har fungerat väldigt bra – allt från elever till personal. Vi har även ett nära och bra samarbete med beställaren, Bengtsfors kommun, på ett både praktiskt och produktionsinriktat sätt, Jan Eriksson Niwa Entreprenad AB.

Det är med glädje och stolthet vi på Niwa tar oss an detta projekt.

Ta del av projektdetaljer : Idrottshall i Dals Långed