Idrottshall Dals Långed

Projektfakta

Uppdrag: VA & Ytskikt

Projektform: Totalentreprenad

Kund: Bengtsfors Kommun

Region: Dals Långed

Omsättning: 35 Mkr

Projektledare: Anders Landergren

Mark & Byggnation

Idrottshall – Dals Långed

När Bengtsfors Kommun bygger ny Idrottshall så är det Niwa Entreprenad AB som står för totalentreprenaden. Här kommer vi att jobba ihop med flertalet andra entreprenörer däribland vårt systerbolag Sten & Vägarbeten Ab som står för alla markarbeten.